Aktiv medhörning

Det perfekta hörselskyddet är det som du har på dig hela tiden. Med aktiv medhörning har du alltid kontakt med din omgivning samtidigt som du skyddas från skadligt buller. Du kan både höra varningssignaler och kommunicera med andra när du har på dig hörselskydd med aktiv medhörning.

Hörselskydd med aktiv medhörningActive listening hearing protection

Vad är aktiv medhörning?

I vår strävan att skydda din hörsel gjorde vi hörselskydden både lättare och bekvämare, och samtidigt extremt effektiva. Men ett stort hinder för perfekt skydd återstod – för mycket skydd! Innan aktiv medhörning fanns stod valet mellan att riskera din hörsel eller din fysiska säkerhet i bullriga miljöer. Vi behövde helt enkelt se till att varningsrop, alarm, signaler och andra ljud som varnar för fara kunde höras även med hörselskydd på. Detta är vad vår teknik aktiv medhörning gör - för att skydda dig förstärker den vissa ljud samtidigt som den blockerar skadliga ljud över 82 dB.

Det inbyggda elektroniska skyddssystemet EPS (electronic protection system) hindrar att ljud över 82 dB når dina öron via högtalarna.

EPS-funktionen

Säkerheten går först

När du arbetar i farliga miljöer med mycket aktivitet behöver du kunna höra varningssignaler. Genom att välja ett hörselskydd med nivåberoende aktiv medhörning kan du höra vad som händer runtom kring dig medan du har på dig hörselskyddet. Den här funktionen inkluderar känsliga mikrofoner, filter och en ickelinjär förstärkare.

Kommunikation

Aktiv medhörning underlättar även kommunikation. Med mikrofoner i båda kåporna och vårt EPS-system förstärks låga talljud, medan skadligt buller över 82 dB blockeras. På så sätt försvinner risken att drabbas av hörselskada på grund av buller.

När du använder passiva hörselskydd i en ljudmiljö på 90 dB minskar taligenkänning från 70% till 25%. Med hörselskydd med aktiv medhörning sker ingen försämring av taligenkänning vid samma decibelnivå.

Vetenskapliga studier av uppfattning av tal i buller visar att passiva hörselskydd kraftigt försämrar taligenkänning. En anledning är att om du använder ett passivt hörselskydd anpassar du automatisk rösten genom att använda hörseln. Om skyddet som bärs av den som lyssnar har hög dämpning för det ljudet sänks din röstnivå till en nivå som svår att uppfatta.

Det säkraste alternativet för tydlig kommunikation i bullriga miljöer är att använda aktiva hörselskydd med tillräcklig dämpning som är utrustat med nivåberoende aktiv medhörning. Med den här funktionen når taligenkänning lätt en nivå på över 90%. Du kan prata med din vanliga volym och få en tydlig ljudkvalitet. Behöver du ofta prata eller kommunicera från en längre distans rekommenderas hörselskydd med två-vägskommunikation.

Effekten av att ta av hörselskyddet i buller

Riskerna med att ta av sig hörselskyddet

Att ta av dig ditt hörselskydd så lite som tio minuter per dag i bullriga miljöer betyder att dämpningseffekten faller drastiskt. Det gäller särskilt för högre frekvenser där dämpningen är optimerad. Om skyddet tas av under bara en kort stund i en bullrig miljö ökar snabbt den ljudenergi som når örat. Eftersom den maximala dämpningen i hörselskydd koncentreras till högre frekvenser påverkas dosen av ljud mest i det här intervallet.

Läs mer om när buller är farligt och hur du använder hörselskydd.