Fakta om barns hörsel

Barn har ett känsligare inneröra än vuxna. Barn och ungdomars hörselgång är inte helt utvecklad. Studier visar att det är troligt att detta gör dem känsligare för ljud och har därmed större risk att utveckla hörselskador när de utsätts för skadliga ljudnivåer.

image

Små barns skallben är väldigt tunt. Buller transporteras genom skallen via benledning till innerörat, med risk att orsaka hörselskador. Därför bör man alltid ta särskild hänsyn till när barn utsätts för buller, även när man använder hörselskydd. Barns exponering för alltför höga ljud bör alltid minimeras. Det rekommenderas att hörselkåpor som bärs av barn inte ska användas längre än 90 minuter utan paus och maximalt 3 timmar per dag totalt.

image
image

Hörselkåpor får endast bäras av barn som är minst fem år gamla. Vid denna ålder är benstrukturen i barnets huvud stark och tillräckligt solid för att risken för deformation minimeras. Innan denna ålder bör barn aldrig utsättas för potentiellt skadliga ljudnivåer. Hörselkåpan ska sättas på barnet av en vuxen. Den vuxna måste se till att hörselskyddet bärs korrekt och kontinuerligt av barnet, enligt instruktionerna och varningarna i bruksanvisningen för hörselskyddet.

image