Så fungerar hörseln

Örat är ett komplicerat och känsligt organ. Den konverterar tryckvågor till igenkännbart ljud med olika tonhöjd, tonkvalitet och intensitet. Visste du att hörseln är det sinne som reagerar snabbast? Det är faktiskt mycket snabbare än din syn.

image

Örats anatomi

Allt ljud kommer in i örat via den yttre hörselgången. Ljudet når sedan trumhinnan, som utgör en barriär mellan det yttre och det inre örat. Näst på tur står mellanörat, där vi hittar tre små hörselben – faktiskt de allra minsta benen i din kropp – som brukar kallas hammaren, städet och stigbygeln.

Via örontrumpeten når ljudet hörselsnäckan. Den består av fyra rader med hårceller som löper från botten till toppen av hörselsnäckan. Varje hårcell hanterar en egen frekvens.

Hur fungerar hörseln?

När du hör ett ljud sker följande process:

Ljudvågor kommer in via den yttre hörselgången, som fungerar som en förstärkare för vissa frekvenser. Den yttre hörselgången hjälper dig även att identifiera från vilket håll ljudet kommer. Ljudvågorna når sedan trumhinnan, som börjar vibrera.

Vibrationerna når då de tre små benen hammaren, städet och stigbygeln. Dessa ben fungerar som en slags växellåda, vilket minskar styrkan i ljudvågorna så att de kan tas emot av innerörat och hörselsnäckan. När de tre benen trycker mot hörselsnäckan börjar vätskan i dess kanaler att flöda.

Hårcellerna aktiveras av den flödande vätskan och skickar signaler till hjärnan via hörselnerven. Det är nu du blir medveten om ljudet.