Hur buller skadar din hörsel

Visste du att hörselskador hör till de vanligaste rapporterade yrkesrelaterade sjukdomarna i världen? Många utsätts för farliga ljudnivåer på sina arbetsplatser, och den dåliga nyheten är att en hörselskada alltid är permanent. Den goda nyheten är att skadan är lätt att undvika! Den här guiden förklarar när ljud och buller blir farligt, och hur du skyddar din hörsel.

Hellberg Secure hörselskyddHellberg Secure hörselskydd

Hörselskador

Hörselskada på grund av buller är en ackumulerad sjukdom som förvärras vid varje överexponering. Skadorna som orsakas av buller och höga ljud uppstår långsamt, ofta under många år. Det gör att skadan är svår att upptäcka i tid.

När du utsätts för buller sväller cellerna i ditt öra och blir styva. Detta kan orsaka en tillfällig hörselförändring. Om exponeringen fortsätter kommer cellerna till slut att dö, vilket orsakar en permanent hörselnedsättning. Långvarig exponering för buller kan även orsaka tinnitus och överkänslighet för vissa ljud. En hörselnedsättning är en fysisk skada, men den kan även påverka din mentala hälsa. Problem som att inte kunna höra vad ens barnbarn säger eller att känna sig begränsad i det sociala livet kan orsaka depression och stress, vilket i sin tur kan leda till högt blodtryck.

Ett glas med vatten

Hur orsakar buller hörselskada?

Tänk dig att den mängd ljud du tål under en dag ryms i ett vattenglas. Allt ljud du exponeras för under dagen är som vatten som hälls i glaset. När du sover töms glasets innehåll, och du börjar du om från början nästa dag. Men om glaset har svämmat över när det är dags att sova hinner det inte tömmas under vilan. Glaset är då halvfullt redan på morgonen, vilket oftast innebär en ny översvämning i slutet av dagen. Om detta fortsätter under en längre period kan hörselorganet bli utmattat och så småningom skadat.

Om det där glaset fylls helt under din arbetsdag finns inget utrymme kvar för allt ljud som du möter under din fritid. Genom att använda hörselskydd när du utsätts för buller frigör du mer utrymme i glaset, och minimerar därmed risken för att bullerskada ska uppstå. Ju mer ditt hörselskydd försvagar buller, desto mer skyddas din hörsel.

Ljudexponeringstid

Ljudexponeringstid under en dag

När behöver jag hörselskydd?

Enligt EU direktivet 2003/10/EC måste hörselskydd användas om den genomsnittliga ljudnivån är 85 dB eller högre. Direktivet rekommenderar hörselskydd från en ljudnivå på 80 dB. Hellberg Safety rekommenderar dock att ljudnivån under hörselskyddet reduceras till max 75 dB. Det gör vi eftersom flera faktorer kan påverka hörselskyddets effekt.

Är du osäker på ljudnivån? En enkel tumregel är att om du måste höja rösten för att höras när du står en meter från någon annan är ljudnivån troligen skadlig.

Den bullerdämpning som hörselskyddet ger kan försämras av dålig passform, felanvändning och dåligt underhåll. Långt hår, skägg och glasögon kan påverka passformen. Just större bullerdämpning, desto mer skyddas din hörsel. Men kom ihåg att alltför kraftig bullerdämpning också kan vara farlig, till exempel om den hindrar dig att höra varningssignaler. Därför är det viktigt att välja rätt hörselskydd för dina behov. Våra urvalsguider hjälper dig att hitta rätt hörselskydd.

Passivt hörselskydd som lyfts från örat

Behåll hörselskyddet på!

När du jobbar i bullriga miljöer är det lätt hänt att ta av sig hörselskyddet. Kanske lyfter du bara på en kåpa för att höra vad en kollega säger. Kanske tar du av hela hörselskyddet för att ta ett telefonsamtal.

Tyvärr försvinner då snabbt effekten av den bullerdämpning som hörselskyddet skapar. Det räcker faktiskt med bara 10 minuter utan skydd för att effekten av att bära hörselskydd under resten av dagen raderas. Det gäller särskilt när du utsätts för ljud i höga frekvenser. Hellberg Safety har ett brett utbud av hörselskydd med många olika funktioner som nivåberoende medhörning, bommikrofon och Bluetooth, så att din hörsel alltid skyddas. Väljer du rätt hörselskydd för dina behov behöver du aldrig ta av dem i bullriga miljöer.

Fakta om ljud

  • Ljud är vibrationer som skapar tryck. Det mäts i decibel (dB) och frekvens (Hz).
  • dB mäts på en logaritmisk skala. En ökning med tre decibel innebär en fördubbling av ljudtrycksnivån. Skillnaden mellan 0 dB och 120 dB, som är smärtgränsen, är ungefär 100 miljarder gånger mer.
  • En liten ökning av dB representerar en enorm ökning av bullerexponeringsrisken.
  • Frekvens är antal svängningar per sekund. Människor kan höra frekvenser mellan 20 – 20 000 Hz.
  • De vanligaste ljuden, som mänskligt tal, återfinns i mellan- till högfrekvens-spannet (500-4000 Hz). Det är här människans hörsel fungerar som bäst, men också där den är som känsligast för överexponering.