Vår Verksamhetspolicy

Hellberg Safety skall med rätt kvalitetsnivå och genom ständiga förbättringar upplevas som den mest attraktiva samarbetspartnern som erbjuder hörselskydd, huvudskydd, ögonskydd och visirlösningar för professionella användare.

image

Marknaden och övriga intressenter skall uppskatta oss på grundval av våra kärnvärden och därmed välja oss framför någon annan leverantör eller aktör på marknaden. Våra kärnvärden utmynnar i att vi skall ses som professionella genom att vara innovativa, erbjuda en hög produktkvalitet samt mycket god service till våra kunder.

Vi har och skall upprätthålla en bred kompetens inom affärsområdet hörselskydd, huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd och kommunikationslösningar för personlig säkerhet i bullriga miljöer, främst inom området Arbetshälsa och Säkerhet.

Vi strävar efter att ha en arbetsplats där risken för skador och ohälsa är minimal och där medarbetarna trivs och är engagerade. Regelbundna skyddsronder, kompetensutveckling och en öppen dialog bidrar till att detta uppnås.

Vi arbetar för att succesivt minska negativ miljöpåverkan från vår produktion, våra produkter och tillhörande transporter, samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra miljöskador. Vi skall följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och relevanta branschkrav.

Unleash the full power

Med Hellberg SafetyHub appen får du kontroll över dina anslutna Hellbergprodukter. Hantera funktioner, anpassa inställningar, ge ditt headset en tydlig identitet och uppdatera mjukvaran – direkt i din mobiltelefon.

Ladda ner Hellberg SafetyHub