Visirkombinationer

Secure 2 Hjässbygel med trådnät av nylon

Art nr undefined

Secure 2 Hjässbygel med trådnät av nylon
  • Skyddsnivå 2 för medelhög till hög bullernivå
  • Lämplig för skogsbruk och trädgårdsarbete
  • Snabb och enkel visirmontering

Kombination av Secure 2 Hjässbygel-hörselskydd och Safe visir med nät av nylon. Maximal komfort och skydd för arbete som kräver hörsel- och ansiktsskydd, klippning av gräs och buskar med röjsåg. Visiret med nät av nylon skyddar bäraren mot stora dammpartiklar och nötning och ger ett behagligt luftflöde.

Funktioner

Två positioner

En mjuk rörelse för att lyfta upp visiret till ett fast standby-läge, och tillbaka till arbetsposition.

Hjässbygel

Hållbar och icke-ledande konstruktion som ska bäras på hjässan. Med mjuk utbytbar kudde som vilar lätt på huvudet på bekväm användning hela arbetsdagen.

Bullerskyddsnivå

Hellbergs hörselskydd är indelade i tre bullerskyddsnivåer, från lågt till högt bullerskydd. Nivåerna är tydligt indikerade med starka säkerhetsfärger för enkel identifiering och val. Läs mer

Godkännanden

EN-standardgodkännande:

EN352-1, EN 1731:2006

SNR:

30

HML:

35-28-18

Märkning ögon- och ansiktsskydd:

F

ANSI godkännande:

ANSI S-3.19-1974

NRR:

26

CSA approval:

CSA Z94.2-02

CSA Class:

A

AU/NZS approval:

AU/NZS 1270:2002

SLC80:

29

Class:

5

Miljögodkännanden:

ROHS, REACH